Sonntag, 22. Oktober 2017

mountains, 140cm x 190cm, oil on  cotton