Samstag, 22. Juni 2019


naked men on horses, 160 x 270cm, oil on jute
zweiter Erster, 140 x 200cm, oil on jute

Montag, 10. Juni 2019

Erster! 160 x 270cm, oil on jute

Dienstag, 4. Juni 2019

sirens, 220 x 320cm, diptych, oil on jute

rocks, river and women, 220 x 320cm, diptych, oil on jute